Resultatet bærer preg av at undersøkelsen er utført i en periode der temaet terror, sikkerhet og grensekontroll har dominert dagsordenen. Da er det lett å tenke at mer kontroll og overvåking er det vi trenger. Det er like lett å glemme at mer kontroll og overvåking rammer alle, ikke bare de elementene vi er enige om å få kontroll på.

Et mer overvåket samfunn betyr at stadig flere av oss får hverdagslivet vårt dokumentert, filmet, fotografert og kontrollert, uten at vi vet når eller hvor det skjer, eller hva det i verste fall kan brukes til.

Mer overvåking betyr mindre frihet for alle. Vi vet også at det er mye lettere å sette i gang nye overvåkingsrutiner enn det er å kvitte seg med dem når vi oppdager at de misbrukes.