Denne gangen skjer det ved at de høyst lovlige nytelsesmidlene alkohol og tobakk kobles til høyst ulovlige narkotiske stoffer som hasj og heroin. «Fronten for de unge går ved bruken av legale rusmidler som sigaretter og alkohol,» skriver Rambøl. Så de som selger sigaretter og øl, er altså narkolangere?

Man har røykt og drukket gjennom generasjoner i dette landet. Man må trygt kunne si at det er en del av norsk kultur. Nå skal dette kobles til narkotika. Den beste måten å sikre at barnet ditt ikke blir narkoman, skriver Rambøl, er å sørge for at det ikke begynner å røyke.

Ca. 1/3 av den norske befolkningen røyker, er de hasjrøykere — eller bruker de heroin? Selvsagt ikke.

Folk må selv kunne ta ansvar for sine liv. Vil de røyke og drikke, må de ha anledning til det. Å bruke narkotika er forbudt. Det er følgelig en politisak å stoppe narkotikaproblemet.

Politikerne må forstå at voksne mennesker selv må få bestemme over sine liv. Kranglingen om skjenkesaker i bystyret er typisk for de formynderholdninger mange politikere har. Det er godt at gateprest Brekkeflat har frikjent restaurantbransjen, alkoholproblemene oppstår ikke der, sier han og vil gi flere puber skjenkerett til både øl og brennevin.

At noen mennesker ikke klarer å takle drikking og mer eller mindre går til grunne, er tross alt unntakene. Å innføre forbud er ikke løsningen, se bare hvordan det gikk i USA i forbudstiden. Vi bør heller gi mer penger til Kirkens Bymisjon, slik at de kan hjelpe dem som har problemer.