Konferansen tok for seg et bredt utvalg av de ulike problemene som u-landene i dag har i forhold til betaling av sin gjeld til den rikere delen av verden, og mulige løsninger på problemene.

Flere internasjonalt store og kjente navn i gjeldsmiljøet var representert som foredragsholdere, blant andre kom prof. Alejandro Bendaña (Nicaragua) fra gjeldsbevegelsen i sør, prof. Joseph Hanlon (England) og Jürgen Kaiser (leder i den tyske gjeldsbevegelsen). Vi forstår at folk flest kanskje ikke kjenner disse navnene, men de er størrelser i det internasjonale gjeldsmiljøet. Samtidig bidro nasjonale krefter som Torstein Dahle, Frank Aarebrot og utviklingsministerens politiske rådgiver David Hansen m.fl. til å sette et høyt nivå på konferansen.

Deltakerne på konferansen kom fra mange ulike hold i Norge, blant annet kom det interesserte fra Oslo, Trondheim og Kristiansand, i tillegg til at noen tok veien helt fra Sverige. Dette forteller at konferansen vekker nasjonal interesse, og er av et ganske stort omfang.

Vi mener at det er en lokalavis sitt klare ansvar å stille opp når større initiativ blir tatt i avisens nærområde. Trass pressemelding og direkte kontakt med både Bergensavisen og Bergens Tidende, var begge disse avisene fraværende under hele konferansen, som varte i hele tre dager, og som trakk en god del tilskuere. Dette synes vi er kritikkverdig. Det kan imidlertid nevnes at BA stilte opp og laget en artikkel i forkant av konferansen, og dette er selvfølgelig bra. Lokale initiativ som dette fortjener å bli viet noe oppmerksomhet av pressen, særlig da dette er den største gjeldskonferansen som noen gang er blitt arrangert i Norge. Hva har vi den lokale pressen til, hvis den ikke engang dekker større lokale arrangement som denne gjeldskonferansen?

CHANGEMAKER, SLUG & ATTAC