— Vi har hatt oppmerksomheten på skredfarlige områder øst for ulykkesstrekningen. Det er veldig overraskende at skredet gikk her. Området har ikke vært særlig utsatt tidligere. Dessuten var værforholdene forrige uke mye mindre gunstige i forhold til skred, sier veisjef i Hordaland, Ole Chr. Torpp.

Han presiserer likevel at snøskred er noe man må leve med på Vestlandet, og at man aldri kan gardere seg helt og holdent.

— 30 prosent av veiene i Hardanger er i faresonen. Vi jobber kontinuerlig med rassikring, forteller Torpp.

Bt.no snakket med veisjefen på telefon om bord i en ferge på vei til rasstedet ved 13.00-tiden.

— Oi, der går det faktisk et ras til, sier Torpp plutselig.

Før han etter noen sekunder puster lettet ut.

— Det var nok udramatisk denne gangen.