Hva er dette for et land? Hva er det for en verden vi lever i – der forbrytere slippes ut etter bare noen måneder og kreves for noen usle tusen kroner i erstatning etter å ha ødelagt et helt liv. Ofrene – hva med dem? De må leve med dette minnet resten av livet, mens overgriperne slipper ut og kan forgripe seg på nytt. Dermed ruller snøballen videre.

Jeg har alltid levd med inntrykket om at Norge er et rettferdig land der uskyldige skal beskyttes mot kriminelle, men slik er det altså ikke.

Personvern – hva er det? Hvem er det som skal vernes? De uskyldige eller de kriminelle?

Straffene i dette landet er skammelig lave. Norge er faktisk blant de landene i verden som har de laveste fengselsstraffene, og dette ser forbryterne sitt snitt til å utnytte til det maksimale.

I fengslene har de det ikke så verst heller. Men likevel er det noen som er så pass frekk at de klager på forholdene i fengselet. Myndighetene, aktorer og dommere går på gummisåler for å beskytte forbryterne. Ingen bryr seg om ofrene.

Ta dere selv i nakken! Jeg og mange med meg forlanger strengere straffer for overgripere og voldsmenn.

For å sitere fra Bibelen: Lukas 17:1–3: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. Ta dere i vare.»

Jeg godtar ikke argumenter som gang på gang viser seg å være feil. Jeg vil ikke se flere ofre. Og er fengslene fulle, så bygg flere!

HILSEN EN BEKYMRET MORGERD TOFT,KNARVIK