Departementet har gitt kommunen seks måneder på å korrigere kursen. Dersom ikke Os endrer sin politikk, kan departementet komme til å inndra kommunens rett til å gi dispensasjon.

Flertallet i Os sier stort sett ja til alle som ønsker å bygge — selv om jorden de ønsker å bygge på er regulert til landbruksformål. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland har klaget kommunen inn for departementet.

I første omgang gir departementet kommunen gult kort.

— Vi mener vi har en såpass gammel arealplan at vi har vært nødt til å dispensere såpass ofte, sier ordfører Terje Søviknes.

Han vil likevel vurdere om dispensasjonene har rammet jordbruket og kulturlandskapet i kommunen.

— Jeg tror ikke vi har sagt ja for ofte. Utbygging vi har gitt tillatelse til er i stor grad i områder som allerede er bebygget med bolig eller hytte, sier Søviknes.

Kommunens mål er å ha en ny og oppdatert arealplan klar til endelig behandling i midten av juni.