12 kommuner flyttet i 1998 pensjonsordningen fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til private forsikringsselskap. Norsk Kommuneforbund (NKF) og LO mener overgangen til private forsikringsselskap er ulovlig.

Tre kommuner i Hordaland, Os, Kvinnherad og Kvam er blant de 12 som er stevnet inn for Arbeidsretten.

Historiens største sak

Seks uker er satt av til historiens mest omfattende arbeidsrettssak.

— Det er hårreisende at Kommuneforbundet velger å kjøre saken mot kommunene, sier Terje Søviknes, ordfører i Os.

Han påpeker at reglene for bytte av forsikringsselskap er endret, slik at det i dag er enklere å skifte til et privat selskap enn det var i 1998.

— Dette er en tapt sak for Kommuneforbundet, mener Søviknes.

I dag er han i Oslo for å følge første dag av arbeidsrettssaken.

Partene har allerede brukt noen titall millioner kroner og sysselsatt et kobbel av advokater på den såkalte KLP-saken. Forsikringsselskapene dekker utgiftene for de saksøkte kommunene.

Droppet KLP, tjente 17 millioner

I retten blir det lagt frem en oversikt som anslår at Os de tre siste årene har spart 17 millioner kroner på at arbeidstakerne er forsikret i Storebrand, og ikke i KLP.

Dette henger sammen med at KLP var uheldig på aksjemarkedet og måtte selge med tap. Aksjetap medlemskommunene i fjor fikk regningen for.

— Vi slapp å betale på den regningen. Og forskjellene blir neppe så store i årene fremover, sier Søviknes.

Frykter diskriminering

Det NKF og LO frykter, er at arbeidstakere kan bli diskriminert på grunn av alder og kjønn, og mener skiftet er i strid med tariffavtalen.

Arbeidsgiverne mener at det strider mot EØS-avtalens konkurranseregler å bli nektet fritt valg av forsikringsselskap.

Saken er av prinsipiell interesse og følges nøye av en rekke andre kommuner som etter 1999 også har byttet forsikringsselskap. Kjennelsen vil kunne få betydning for pensjonsordningen for flere hundre tusen ansatte i fylker og kommuner.