— Vi har ikke brukt opp pengene, vi har investert dem, sier ordfører Terje Søviknes.

Selger og selger

På fem-seks år har Os solgt aksjer for til sammen 168 millioner kroner. Pengene har fått bein å gå på, særlig de siste to årene. Over åtti prosent av gevinsten er brukt opp. I dag har Os bare litt over 30 millioner kroner igjen på fond.

Det var for to år siden kommunen solgte kraftselskapet Oskraft til BKK. Gevinsten kommunen fikk ble på rundt 104 millioner kroner.

I 1996 rant det inn 64 millioner kroner etter salg av BKK-aksjer til Statkraft.

Kommunen har en siste liten aksjepost igjen i kraftgiganten BKK. Selv om aksjeposten er liten, er verdien for Os stor. Kommunen ser for seg ny gevinst på rundt 250 millioner kroner. Ordfører Terje Søviknes ivrer etter å få den solgt.

— Vi har ingen glede av å ha en masse penger låst i BKK. Det er viktig å bruke de samlede ressursene på en best mulig måte, sier Søviknes.

Sparepenger til dagligvarer

I fjor brukte kommunen 23 millioner fondskroner for å få driftsbudsjettet i balanse. Det er som ta penger fra høyrentekonto for å kjøpe melk og brød.

Ordfører Terje Søviknes gir fagforeningen skylden for at sparepengene måtte brukes.

— Det er ikke bra å bruke av kapitalen til den løpende driften. Vi måtte gjøre det i fjor fordi fagforeningene sørget for å utsette omorganiseringen av kommunen, hevder Søviknes.

Nå er omorganiseringen over og slankeprosessen har for alvor begynt. Like før jul ble det klart at kommunen kvitter seg med nærmere hundre stillinger.

Litt her og litt der

Politikerne maktet delvis å følge sin egen oppskrift. Gammel gjeld ble nedbetalt med 50 millioner kroner. Men gjeldsnivået i kommunen gikk ikke ned av den grunn. For ikke før var gammel gjeld nedbetalt, så ble ny tatt opp.

Riktignok ny og gunstigere gjeld, som staten betaler en større del av.

Det nye Luranetunet sykehjem med plass til 80 pleietrengende har slukt mang en aksjemillion. Inneklimaet i skoler og barnehager er forbedret med 12 millioner kroner.

Politikerne har også tatt seg råd til å sette i gang noen småprosjekter her og der for til sammen 14 millioner kroner.

Nå er det smått med penger igjen. Av millionene som skulle vokse på fond og gi gode og stabile inntekter for kommunene i årevis fremover, er det bare drøye 30 millioner kroner igjen. Politikerne håper på 250 nye millioner. Millioner som skal sikre fremtiden for Os.