GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no— Os bryter notorisk jordloven ved å skille ut boligtomter på jordbrukseiendommer, sier landbruksdirektør Ole Bakkebø.I 2000 fikk samtlige 30 som søkte om å skille ut boligtomter i Os tillatelse til dette, trass i at det ligger et alminnelig forbud mot slik fradeling i jordloven. - I utgangspunktet hadde administrasjonen i kommunen innstilt på å vende tommelen ned for fradeling i halvparten av sakene, men dette ble glatt omgjort av politikerne i Os, sier Bakkebø. Notoriske regelbrudd Nå setter fylkesmannen foten ned. På et møte med ledelsen i kommunen nylig truet fylkesmannen med å foreslå for Landbruksdepartementet at kommunen fratas retten til å behandle fradelingssaker.- Følger Landbruksdepartementet opp, vil det så langt jeg kjenner til, være første gang dette skjer med noen kommune her i landet, sier Bakkebø.Han er oppgitt over kommunens praksis. I fylkeslandbruksstyret, som fører kontroll med fradelingsvedtak fra alle kommuner i Hordaland, ble fem fradelinger avvist i siste møte. Det skjedde mot stemmene til Høyre og Frp. Politikerne fra disse partiene forfattet en resolusjon til departementet der det mer enn antydes at landbruksdirektøren forfølger Høyre- og Frp-styrte kommuner i slike saker. Dette avviser landbruksdirektøren. - Os merker seg i særlig grad ut, fordi de notorisk bryter alle retningslinjer for fradeling av boligtomter på jordbruksland. Og de gjør det uten noen form for begrunnelse. Gidder ikke begrunne - Hvorfor er det så galt?- I utgangspunktet er det slik at jordloven har et alminnelig forbud mot fradeling. Vil en likevel fradele, skal det ligge en begrunnelse ved. Vi må forvente at politikere som går inn for å gi dispensasjon i slike saker, gidder å begrunne det.- Jeg skjønner at de er uenige i jordloven, men da må de gå veien om Stortinget og endre på loven. De må bruke den samme medisinen som Hagen bruker mot opprørere i sitt eget parti. Os kommune kan ikke være ulydige og underminere noe det er enighet om i Stortinget. Like lite som opprørere i Frp kan underminere vedtak i partiets sentrale organer, sier BakkebøDet er ikke bare i forhold til jordloven Os kommune er en verstingkommune. Fylkesmannens miljøvernavdeling har i forrige år mottatt 50 saker fra Os med krav om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Sakene fra Os utgjør ti prosent av samtlige saker fra fylket.

Les også: Håper på våpenhvile