Av de få mennene som begynner på førskolelærerutdanningen, blir en stor andel skremt bort.

Nærmere 40 prosent av menn som velger førskolelærerutdanningen faller fra svært tidlig i studiet, viser en evaluering Norgesnettrådet nylig har gjort for Utdannings— og forskningsdepartementet. Studiestedene er for dårlige til å rekruttere og holde på mannlige studenter, mener Norgesnettrådet.

Vil rekruttere flere

Tallene betyr at barn tilbringer hverdagen, i barnehage og grunnskole, uten eller nesten uten menn og mannlige rollemodeller. Av 15.000 førskolelærere er 750-800 menn, viser tall fra Utdanningsforbundet.

— Som mann i et kvinnedominert yrke må du kjempe hver dag for å få jobbe på din måte, sier Gløer Gudmundsen, styrer i Granebo Barnehage på Fløyen i Bergen. Han har jobbet i barnehage i 13 år, som styrer siden 1992.

Siden tidlig på 1990-tallet har fem-seks prosent av førskolelærerne vært menn. Tar en med de uten utdanning, er det seks-sju prosent menn som personale i barnehagen. Også i grunnskolen er kvinnene i stort overtall.

Utdannings- og forskningsdepartementet satte nylig i gang en kampanje der målet er å øke rekrutteringen til lærer- og førskolelæreryrket. Flere menn i barnehagen er ett av målene.

«Kvinnfolkarbeid»

— Da jeg begynte på førskolelærerutdanningen ble jeg møtt med fnysing og nedsettende kommentarer om «kvinnfolkarbeid» av folk rundt meg. Av 90 elever var tre menn. En sluttet, mens vi to som var igjen holdt sammen. Det gikk en faen i oss, dette skal vi klare, sier styrer Gløer Gudmundsen i Granebo Barnehage.

Han er leder for et nettverk for menn i barnehager i Hordaland.

— Det er en ensom tilværelse. Mange holder ut en stund og slutter. Vi trenger å være flere, barna trenger oss også, sier Gudmundsen.

— Barn risikerer å gå gjennom store deler av oppveksten med nesten bare kvinner. Når de skal utvikle sin identitet trenger de å ha både menn og kvinner i barnehagen. 50 prosent av begge kjønn hadde vært ideelt, sier Gudmundsen.

Mindre «dikke-dulle»

— Satt på spissen oppfordrer menn i barnehagene til mer fysisk aktivitet. De er tøffere fysisk, og har mindre «dikke-dulle-koseopplegg». Mens kvinner legger mer vekt på forming, vil menn mer ut og opp i trærne, sier Gløer Gudmundsen.

— Lavlønnsyrke. Kvinnedominert. Slitsomt. Det er de viktigste grunnene til at menn ikke velger barnehagen, sier leder Laila-Brith Josefsen i seksjon barnehage i Utdanningsforbundet.

— Vi prøver å samle guttene som velger førskolelærerutdanningen i en klasse. Hvis de får en gruppetilhørighet er det større sjanse for at de fortsetter. Der det er to eller flere menn i barnehagen er det også lettere å rekruttere nye menn, sier Josefsen.

Fakta om kritikken mot barnehageutdanningen

  • Utdanningen for førskolelærere må bli mer attraktiv. I dag klarer en ikke å forberede studentene på hverdagen det de skal møte. Mange får sjokk når de går fra skolen til virkeligheten.
  • Institusjonene må rekruttere og holde på flere mannlige studenter. I dag er det lite nytenkning på dette området. Dette er noen av flere kritiske punkt i en rapport som Norgesnettrådet, et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet, leverte i januar.
  • Departementet har nå satt i gang en kampanje for å få flere til å bli førskolelærere og lærere.
BLIR I JOBBEN: - Jobben er mye mer enn slit og dårlig lønn, mener Torbjørn Lundhaug.
Foto: Ørjan Deisz