I går skrev BT om en av Frps ordførerkandidater i en Hordalandskommune som i halvannet år har vært etterforsket for å ha forsøkt å sende en torpedo mot svigersønnen. Hans eget lokallag har foreslått ham høyt oppe på Frps liste til fylkestingsvalget. Men nominasjonskomiteen fikk ikke vite noe om den alvorlige torpedosaken.

Bare oppspinn

Ordførerkandidaten selv unnlot å orientere om politietterforskningen da han fylte ut skjemaet alle kandidater skal fylle ut til nominasjonskomiteen og som inneholder personopplysninger.

Heller ikke partilaget fant noen grunn til å orientere nominasjonskomiteen om etterforskningen da de 2. desember i fjor sendte en e-post til nominasjonskomiteen:

«Vår framgang skyldes en vell fungerande organisasjon, og ein formidabell innsats frå NN (red. anm). Med NN blandt dei ti fremste på fylkeslista, kan me styrka vår posisjon lokalt fram til kommunevalet, der me kjem til å komma i maktposisjon og faktisk har ein god mulighet til å få ordførarstolen. Med NN sin erfaring som (..), interesse for privatisering og samferdsel, vil me gje han våre beste skussmål.»

E-posten var sendt fra datamaskinen til ordførerkandidatens sønn.

Formannen i lokallaget sier de kjente til politianmeldelsen, men de så ingen grunn til å orientere nominasjonskomiteen.

— Hele denne historien Bergens Tidende skriver i dag er bare oppspinn, sa partiformannen i går.

— Vi hadde ingen betenkelighet med å anbefale ham, legger han til.

Er uskyldig

Fylkesleder Jan Koløy sier han ikke kjenner til hva kandidaten eller lokallaget har gjort. Men han ser ingen grunn til å kritisere noen av dem.

— Man er uskyldig så lenge man ikke er dømt for noe. Jeg har vanskelig for å tro at han skal ha sendt en torpedo etter svigersønnen, sier Koløy.

— Men det er selvsagt er fordel for nominasjonskomiteen å vite om slike forhold, men når ikke dette er gjort, vil ikke jeg dømme om dette i det hele tatt.

Generalsekretær Geir Mo i Frp sier egne retningslinjer gitt av landsstyret dirigerer hva en kandidat skal opplyse om til nominasjonskomiteen.

— Dette administreres fullt og helt lokalt og bygger på tillit mellom kandidat og nominasjonskomite.

Geir Mo ønsker ikke å uttale seg slik at det oppfattes som kritikk mot de impliserte, men sier på generelt grunnlag.,

— Politietterforskning er alvorlig uansett hvor mye tull og feilaktig som ligger til grunn for etterforskningen, og slikt taler for at man bør varsle om det. Man bør orientere om slike ting som kan sette en selv, partikollegaer eller partiet i forlegenhet, uansett hvor uskyldig det måtte være, slik at partiet kan få en mulighet til å forberede seg dersom det blir offentlig kjent.