Av Kjetil S. Andersland, Interimsstyret, InneklimaFronten

InneklimaFronten jobber for bedre inneklima i den videregående skolen. Det er ikke bare i grunnskolen forholdene er uakseptable!

I Hordaland fylkeskommunes budsjett for 2002 er det satt av 12 millioner kroner til bedring av inneklima på alle skoler i Hordaland, og disse pengene skal også dekke brannsikring. Utgifter i forbindelse med installasjon av nytt ventilasjonsanlegg på Langhaugen skole, hvor undertegnede er elev, vil komme på i underkant av 10 millioner kroner (vårt anslag, basert på uavhengige rapporter og informasjon fra fylkesbyggesjefen).

Da vi vet at godt over halvparten av skolene i Hordaland ikke er godkjente og trenger forbedringer ofte i like stor eller større skala enn på Langhaugen, forstår vi at fylkeskommunen ikke kan ta løftet alene.

Under sist valgkamp gikk nærmest alle de politiske partiene til valg på «god skolepolitikk», ikke minst regjeringspartiet Høyre. Men det ser ikke ut som om utdanningsminister Kristin Clemet har tenkt å gjøre noe med det fysiske miljøet på skolene. Det har heller ikke kommet noen initiativ fra opposisjonspartiene. Nå er det på tide at storting og regjering skjønner alvoret og gjør noe også for dem som ikke er stemmeberettiget.

Fortsetter statlige myndigheters nedprioritering av elevers arbeidsmiljø, vil situasjonen for oss elever i videregående skole bare forverres, både på godkjente og ikke-godkjente skoler. Bedre prioritering og økonomisk styring i fylkeskommunen vil uansett ikke kunne hjelpe for de mange skolene som venter på utbedringer. Det trengs øremerkede midler fra staten.

Situasjonen i den norske skolen er i dag uholdbar. Selv om InneklimaFronten i første rekke jobber for den videregående skolen, har vi ikke vanskelig for å se at også grunnskolen har store problemer. Skrekkbildene fra forskjellige skoler i Norge burde være nok for at enhver politiker med en snev av fornuft forlanger strakstiltak.

Det finnes ikke noen arbeidstakere i Norge i dag som ville godtatt forholdene mange elever arbeider under. Det dårlige inneklimaet fører til hodepine, konsentrasjonsvansker, kvalme og økte problemer i forbindelse med astma og allergi. Til Kristin Clemet vil jeg si at hvis hun ønsker dyktigere elever, burde hun kanskje tenke på arbeidsforholdene deres først. Økt CO2-mengde i luften har vist seg å kunne føre til kraftig nedsatt konsentrasjon, noe som burde være en tankevekker for dem som ønsker bedre karakterer.

I denne forbindelse utfordrer jeg undervisningsministeren og fylkesordføreren i Hordaland til en arbeidsdag i en av Langhaugens skoles klasserom Det nytter ikke lenger å klage på fylke og kommune, her må storting og regjering inn. Kristin Clemet, ta ansvar!