Arbeiderpartiets maktarroganse personlig. Et navn som i årevis har fylt meg og mange andre, med ubehag. Aktuelt stikkord er Mjellem & Karlsen.

Ifølge Bergens Tidende hadde partiet framforhandlet en avtale med Opseth på 50.000 kroner i året for å tale hjemkommunens sak. Men formannskapet i Førde sa nei takk. De synes at politisk arbeid skal gjøres av valgte politikere, ikke av betalte konsulenter.

Hadde Kjell Opseth enda tilbudt hjemkommunen sine tjenester gratis! Etter alle sine år i maktens korridorer, har han vel en pensjon som holder til litt dugnadsarbeid for lokalmiljøet.

ELINE RANDERS SMITH-SIVERTSEN