Høyreregjeringen velger altså å senke brennevinsavgiften med 15 prosent og 5 prosent på øl og vin. Det er jo faktisk litt underlig av KrF at de vil bruke 350 millioner kroner på dette og ikke én krone for folk som har store utgifter til medisiner. Jeg antar dette er en bevisst prioritering fra regjeringens side.

I valgkampen var fokuset fra alle partier en bedre skole og bedre eldreomsorg. Dette skjer lokalt ved at kommunene får tilstrekkelig gode budsjetter til å skape denne velferden. Regjeringens tillegg til statsbudsjettet har ingen økning som bedrer kommunenes økonomi.

Det betyr at mange av de kutt som er varslet rundt i kommunene, blir gjennomført. Det betyr mindre hjemmehjelp, lav bemanning på sykehjemmene og dårligere hjemmetjenester. Hverdagen vil også bli tøffere for dem som arbeider i barnehagen, skolen og i omsorgssektoren. Regjeringen har prioritert skattelette til dem som tjener mye fremfor fellesgodene.

De fine ordene i Sem-erklæringen om distriktspolitikken følges på ingen måte opp. Tvert imot foretas det dramatiske kutt i distriktssatsingen og i jordbruksavtalen. I Hordaland rammes ni kommuner av regjeringens kutt i kompensasjonsordningen for økt arbeidsgiveravgift. Det er videre oppsiktsvekkende av en regjering som kaller seg næringsvennlig at et virkemiddel som har vist seg å fungere meget godt, nemlig de kommunale næringsfond, fjernes. De kommunale næringsfond har vist at det skapes nye arbeidsplasser med en beskjeden statlig innsats på 30.000 kroner pr. ny arbeidsplass.

Høyredreiningen i den fremlagte tilleggsproposisjonen er sterkere enn fryktet. I forhandlinger med Frp vil sannsynligvis høyredreiningen bli enda større.

Av Rune J. Skjælaaen, stortingsrepresentant Sp