Det er nå klart hvilke stillinger som regnes som overflødige i Os. Til sammen skal 71 årsverk bort. Det kan utgjøre opp mot 100 stillinger.

Seminar i krise

I løpet av de første dagene i denne uken går det ut brev til de ansatte som nå arbeider i de stillingene som skal vekk.

— Det er ikke nødvendigvis de som i dag har stillingen som blir oppsagt, understreker kommunaldirektør Øyvind Tøsdal.

Hele fredagen var han på seminar med etatsledere som nå skal i gang med å si opp medarbeidere.

— Det er jo ingen som har noen særlig erfaring med dette og vi er opptatt av å få en så smertefri prosess som mulig, sier Tøsdal.

Midlertidig ansatte

I følge Kommuneforbundet skal det være 300 midlertidig ansatte i Os kommune. Dette tallet har ikke vært mulig å få bekreftet i kommunen.

— Vi vet at det er en del midlertidig ansatte. I tillegg har vi en god del stillinger der det i dag ikke er ansatt noen. For øyeblikket er det umulig å si hvor mange som til slutt blir oppsagt i kommunen, sier ordfører Terje Søviknes. Han håper antall oppsagt blir lagt under hundre.

Det er en rekke støttefunksjoner som sentralbord, sekretærer og utredere som forsvinner. Men også skole, pleie- og omsorg vil merke stillingskuttene. I arbeidet med psykisk utviklingshemmede skal hele 10 av 69 årsverk bort.

Færre byråkrater

— Alle kommer til å merke dette, men vi håper å skjerme unge og eldre mest mulig, sier Søviknes.

I skolen og barnehage skal 9 årsverk vekk, det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstokken. På pleie- og omsorgssektoren er reduksjonen seks prosent.

Langt hardere kommer det tradisjonelle byråkratiet til å merke kutt og nedskjæringer.

Kommunens ene planleggeren forsvinner. Bare en av tre i det politiske sekretariatet får fortsette.

Miljøvernarbeid blir i praksis lagt på is når et blir færre saksbehandlere til å jobbe med regulerings- og arealplaner.