Innbyggerne ser nå at «bydelsreformen» har spilt fallitt; den har ingenting med lokaldemokrati i bydelene å gjøre, men om et «svarteper-spill» satt i system.

Innbyggerne bør kreve den fjernet snarest; ved kommunevalget i 2003 har de i alle fall sjansen til å sette velgermakt bak kravet!

Innbyggerne ser nå at de svakeste brukerne er lengst fra pengesekken!

Statlig rikdom i oljerike Norge — ufattelig rik selv etter en nedtur på børsen - vokser. Samtidig raserer en økende fremvist «offentlig fattigdom» kommunenes basistilbud til innbyggerne.

Slik behøver det selvsagt ikke være. Innbyggerne må nå forlange systemskifte.

Statlige skolepenger må følge eleven gjennom hele skolegangen. Det bør ikke spille noen rolle hvor eleven bor, hvilken skole eleven går på eller hvem som eier og/eller driver skolen; staten skal betale skolepengene.

Dette er Frps politikk; vi «kobler ut» kommunen som unødvendig filter mellom statskassen og elevene. Eksisterende skoler må bli selvstendige virksomheter med egne styrer og langt mer foreldre/elevmakt.

Statlige omsorgspenger må følge pleietrengende. Det bør ikke spille noen rolle hvor de eldre bor, hvilket tilbud de velger å bruke eller hvem som eier og/eller driver tilbudet og/eller institusjonen de velger; statlige penger skal følge bruker uansett.

Dette er Frps politikk; vi «kobler ut» kommunen som filter mellom statskassen og pleietrengende eldre. Direkte finansiering vil sikre pleietrengende eldre/pårørende langt større brukermakt.

Med Frp får brukerne økonomisk trygghet til å velge selv; uavhengig av lommeboken.

Brukerne får statlige penger med seg; og de får derved den samme statlige finansieringen. Det vil kunne gi en kraftig forbedring i forhold til dagens skole/helsetilbud i oljerike Norge. Der er «tilbudet» til skoleelever og pleietrengende eldre svært ulikt fra landsdel til landsdel, fra kommune til kommune, ja, selv innen den enkelte kommune som her i Bergen.

Med statlige penger i ryggen kan elever/foreldre og pleietrengende eldre få brukermakt. Det er nødvendig; derfor bør opprøret fortsette!

ARNE SORTEVIKSTORTINGSREPR. FRP