Av Tom-Christer Nilsen, fylkesordførerkandidat Høyre

På neste års budsjett har flertallet i fylkestinget, Ap, Sp, KrF og Venstre foreslått å fjerne dette tilskuddet. Det betyr at støttesenteret står i fare i 2003. Støttesenteret driver et viktig arbeid under en faglig dyktig ledelse. De når en gruppe mennesker som er utsatt for alvorlige overgrep. Dette er overgrep som kan være vanskelig å snakke om og bearbeide, ikke minst fordi de ofte er begått av dem ofrene skulle kunne stole mest på; medlemmer av deres egen familie.

I og med overgangen av sykehusene, mener flertallet at det er statens ansvar. Det kan være rett, og staten har sagt at de vil ta på seg ansvaret fra 2004. Det virker imidlertid litt dumt å la en slik gruppe lide for prinsippene i 2003. Jeg har vanskelig for å forstå at det skal være nødvendig å rive vekk teppet under beina på støttesenteret og dets brukere i 2003, for så å regne med at alt er OK fra 2004. Staten har sitt ansvar, men dette er ikke sak som er egnet til å ri prinsipper. Derfor må støttesenteret inn igjen på fylkeskommunale budsjetter i 2003, slik at vi ikke ødelegger tilbudet til incestofre. Det dreier seg her om en gruppe mennesker som har behov for stabile rammevilkår, og ikke på-og-av-tilbud. Vi kan gjerne rope på staten, men må ikke la prinsippene gå ut over ofrene.