— Nå har den avgående regjeringen og mange organisasjoner skrevet brev til Tony Blair for å få stanset utslippene av atomavfall. Men dette har vært resultatløst. Nå må det sterkere lut til, og vi støtter derfor Bellonas krav om rettssak mot Storbritannia, sier fagsjef for miljø, Aina Valland i Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF) til BT.

Den irske regjeringen har allerede varslet at den vil bringe britiske myndigheter inn for Haag-domstolen. Begrunnelsen er både utslippene av radioaktivt avfall og beslutningen om å sette i drift et nytt anlegg for produksjon av kjernebrensel.

— Nå har vi forventninger til den nye regjeringen. KrF og Venstre, som i opposisjon har vært opptatt av Sellafield, har nå en sjanse til å vise at de mener alvor. Også for Høyre, som vil fremstå som et næringsvennlig parti, bør dette være en sak å markere seg sterkt på, mener Valland.

Norske Fiskeoppdretteres Forening krever at utslippene blir redusert for å hindre at de blir en trussel for havmiljøet langs norskekysten. -I likhet med Statens Strålevern og Havforskningsinstituttet, mener vi at atomforsøplingen er uønsket. Utslippene representerer kanskje ingen fare i dag, men vi er opptatt av det langsiktige oppvekstmiljøet for fisken, sier Valland.

ATOM-VERSTING: Sellafield er Europas største atomforurenser, og britiske miljømyndigheter lar nå anlegget få lov til fortsette utslippene av technetium i fem nye år. Det betyr høyere radioaktive nivåer i norske havområder.
ARKIVFOTO: REUTERS