I samarbeid med to private klinikker i Bergen, har Haukeland sykehus operert mandler så det suser siden mai. I vår stod 850 små og store pasienter i denne køen, og der kunne voksne bli stående inntil fire år.

Bare 70 igjen

Nå er det bare sytti personer igjen som venter på operasjon. I praksis betyr det at køen er avskaffet.

— Vi er veldig fornøyde med at ventelistene nå omtrent er tomme, både for pasientenes skyld og for avdelingens, sier oversykepleier på Øre-nese-hals-avdelingen ved Haukeland sykehus, Marianne Dalen, til BT. For å få bukt med den lange køen, har sykehuset økt kapasiteten på sin dagkirurgiske virksomhet. Dessuten er 200 pasienter sendt videre til to private klinikker i Bergen, som har operert på oppdrag fra sykehuset.

Sparer penger

Det offentlige har finansiert de private operasjonene gjennom fylkestrygdekontoret, og pasientene har ikke betalt mer enn om de var blitt operert på sykehuset.

Det offentlige sparer dessuten penger på å la private ta unna køene. Ved operasjoner av mandler, polypper og dren i øret, får de private lavere tilskudd per operasjon enn det offentlige sykehus gjør. Likevel lønner altså operasjonene seg for de private spesialistene.