Oslo kommune er kanskje ikke så bekymret for kostnadene. Dette er det jo hele nasjonen som skal betale, og Oslo får mye ut av gildet. Et stort byområde som nå er forslummet av trafikk og rot kan bli byens nye ansikt mot fjorden.

Grunnlagsinvesteringene må bli enorme når det i anleggsperioden skal finnes midlertidige trafikkløsninger, og til slutt hele trafikkmønsteret skal legges om så det ikke er noe som kan skjemme det flotte operabygget i fremtiden.

Her på Vestlandet hadde vi en flytende kulturbærer: teaterbåten «Innvik» som i mange år trofast tjente bygd og by langs kysten. Dette var, etter min mening, noe av det mest geniale en kunne finne på når det gjaldt å bringe teaterkunst ut til folk. Og tilbudet ble verdsatt av kystfolket. Båten var ikke lenger hensiktsmessig, eller det ble for dyrt (?) I hvert fall er teaterbåten historie, og det er det mange som beklager sterkt.

Operaen i Oslo skal være for hele folket – heter det. Hvordan kan den det når det bare er folk i oslogryta med omland som med rimelighet kan benytte seg av tilbudet? Selvsagt kan "alle" komme til hovedstaden og nyte herlig musikk, men det må da skje med fly for de flestes vedkommende, om de ikke skal ta seg fri fra jobb og andre forpliktelser et par dager i den anledning.

Når arkitektene nå trolig må tegne et helt nytt operabygg, er det fristende å kaste fram tanken om å lage et flytende alternativ. Det vil være en like stor utfordring for arkitektene å lage den monumentale og hensiktsmessige operaen på skipskjøl som å lage noe som faller godt inn i terrenget i Bjørvika. Bjørvika kan fremdeles være stasjonen for Den Norske Opera, og så får stat og kommune bli enige om hvordan man skal dele på utgiftene til å sanere kvartalet. Eller operaskipet kan ha stasjon annet sted i hovedstaden.

Jeg ser for meg en lang, lang rekke med innvendinger fra mange hold mot en slik tanke.

Det skader likevel ikke å tillate seg å tenke i helt andre baner av og til. Om vi gjør det, kan det hende at fordelene til syvende og sist er større enn ulempene ved en slik utradisjonell løsning.

Norge ville få en norsk opera. Jeg forutsetter da at Operaen beveger seg bort fra sin faste stasjon noen dager i året og tar med seg en oppsetning, slik at resten av folket får være med på gildet de tross alt betaler.

Av Idar Fosshagen Bergen