— Våre prognoser viser at det vil bli en økning i privatbilismen over Danmarksplass på 50-70 prosent innen 15 år hvis vi ikke gjør noe, sier byråden.

Johnsen forteller at kollektivtrafikken hittil har hatt for dårlige vilkår i Bergen sentrum.

— Skal vi gjøre noe for å legge til rette både for fotgjengere og næringslivet, må vi redusere privatbilismen, og vi må begynne å gjøre noe med det nå.

Gode alternativer

— Hadde det vært færre privatbilister, så hadde også tilgjengeligheten til Bergen sentrum vært god nok for næringslivet, sier Nils Arild Johnsen.

Bergens Næringsråd etterlyste i gårsdagens avis brukbare alternativer når ett av feltene i Lars Hilles gate (ved Permanenten) er lagt om til kollektivfelt.

— Alternativene er allerede på plass og har vært det lenge. Tunnelene både i nordgående og vestgående retning skal være gode alternativer for å unngå sentrumstrafikken, sier Johnsen.

Det nye kollektivfeltet i Lars Hilles gate/Christiesgate er et resultat av et politisk vedtak som ble fattet i komité for miljø, byutvikling og tekniske tjenester i 2000. Forslaget ble ifølge Johnsen sendt ut på høring påfølgende år, uten at Bergen Næringsråd kom med innsigelser.

Dobbel betaling

— Hva skal folk gjøre når Fløyfjellstunnelen er stengt om natten?

— Akkurat den situasjonen er det ikke mye å gjøre med. Arbeidet i tunnelen ble lagt til sommeren, da det er minst trafikk, og det er brannsikringstiltak som må gjennomføres. Men vi vil vurdere alternative løsninger hvis det blir store trafikale problemer når ferietiden er over, sier Johnsen.

Han viser også til den gamle debatten om Torgallmenningen.

— Det var store protester da Torgalmenningen ble stengt for privatbilister også, men det er en løsning som har vært meget vellykket, sier byråden.

En av BTs lesere påpekte på bt.no at man i dag må betale bompenger to ganger hvis man skal fra Danmarksplass til Sandviken, og følger anbefalt kjørerute gjennom Fløyfjellstunnelen.

— Dette oppfordrer ikke akkurat til å kjøre gjennom Fløyfjellstunnelen for å komme til nordlige deler av sentrum?

— Fra 1. januar neste år vil vi få et nytt system for bompenger, og da vil en slippe å betale dobbelt hvis en passerer flere ganger i løpet av en time, sier byråd Nils Arild Johnsen.

FAKSIMILE: Fra BT tirsdag 22. juli 2003.

BYRÅD: Nils Arild Johnsen