OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no Det er fremfor alt kommunenes ve og vel som står i hodet på fylkesmannen når han akkurat nå venter i stor spenning på regjeringens reformforslag. Om få uker kommer de konkrete forslagene om hvilke oppgaver kommunene, fylkeskommunen og staten skal ha i fremtiden. Den gamle ordningen bedre — Det er kommunene som er ankerfestet i demokratiet, og det er der folk flest føler identitet og tilhørighet. Når vi nå skal se med nye øyne på fordelingen av offentlige oppgaver, tror jeg vi kan gå langt i å delegere en lang rekke oppgaver til kommunene. Da tar jeg ikke utgangspunktet i de svake, men i de livskraftige kommunene, sier Svein Alsaker til Bergens Tidende. Før den nye fylkeskommunen ble opprettet i 1975 var det ordførerne som utgjorde fylkestinget. Alsaker ser gode grunner til å gå tilbake til den gamle ordningen: Slankere fylkeskommune - En slik ordning bygger også på et demokratisk valg, selv om det er indirekte. Det er primært ordførerne som føler hvor skoen trykker omkring i kommunene.Husk også at fremmøtet ved siste fylkestingsvalg bare var 55 prosent. Det sier en god del om folks interesse for den ordningen vi har hatt i disse 25 årene, sier han videre.- Betyr dette at du kunne tenke deg like godt å avskaffe fylkeskommunen?- Nei, jeg mener ikke det. Det vil fortsatt være viktig å ha et regionalt forvaltningsnivå, for det er en rekke oppgaver som kommunene ikke kan løse hver for seg, og et fylkesting er i den forbindelse nødvendig. Men når sykehusene blir overført til staten, blir 60 prosent av de fylkeskommunale budsjettene berørt. Det er i den forbindelse vi må vurdere nøye hvilke oppgaver det er naturlig å opprettholde i fylkeskommunen, sier Alsaker. Kvitte seg med stiftelsene? Han ser gode grunner for å overføre de videregående skolene til kommunene, i et interkommunalt samarbeid. Det samme gjelder en rekke kulturoppgaver. Fylkesmannens arbeidsområde er også i søkelyset. Alsaker er overbevist om at det fortsatt er mest hensiktsmessig å beholde miljø- og landbruksforvaltningen hos Fylkesmannen.Derimot kan han godt tenke seg å bli kvitt ansvaret med å føre tilsyn med alle næringslivsstiftelsene. Det gjelder forvaltningen av mange milliarder kroner!- Dessuten må vi ha en mer synlig og samlet stat, med færrest mulig adresser på regionalt plan. Derfor er det vi har fått til her i Statens Hus meget rasjonelt, sier han og viser stolt til at Fylkesmannen i Hordaland har korteste saksbehandlingstid i hele landet.