Assisterende direktør Tore Nepstad ved Haukeland sykehus har planer klare for utbygginger og forbedringer som kunne vært realisert hvis regionen fikk en større andel av helsekronene.

  • Et nytt dagkirurgisk senter ved Haukeland sykehus ville kortet operasjonskøene uten å kreve flere sengeplasser. 30 millioner kroner i investeringer ville det koste å etablere senteret. Et dagkirurgisk senter krever økte driftsmidler, men sykehuset øker samtidig inntektene ved å operere flere pasienter.
  • Nytt lokalsykehus i Bergen kunne løst de uverdige forholdene med overbelegg og korridorpasienter som særlig Haukeland og tidvis Haraldsplass sliter med.

Det nye lokalsykehuset med 75-100 senger blir omtalt som «halvannen-linje-tjeneste» – en mellomting mellom sykehjem og akuttsykehus. Det nye lokalsykehuset er grovt anslått å koste 100 millioner å drive årlig.

Svein Hindal, divisjonsdirektør ved medisinsk divisjon mener det nye lokalsykehuset bør være realisert i løpet av tre år.

— Presset på lokalsykehusene er svært stort og befolkningsutviklingen tilsier at situasjonen blir verre, sier Hindal.

  • Slagenhet ved Nevrologisk avdeling har vært lovet i ti år. Enheten koster 15 millioner i årlige driftsmidler og skaffer Haukeland 14 hardt tiltrengte senger. Pluss bedre behandling av pasienter med hjerneslag. I dag er slagpasientene fordelt på medisinsk og nevrologisk avdeling.
  • Nytt kreftbygg: Forholdene ved kreftavdelingen er uverdige. Alvorlig syke kreftpasienter ligger trangt og kummerlig. 14 pasienter må dele toalett og bad.
  • Nytt laboratoriebygg: Tomt står allerede klar, men pengene mangler. Prisen er 400-500 millioner kroner. Årlige driftsutgifter ca: 40 millioner.
  • Nytt psykiatribygg: Psykiatrisk klinikk ved Haukeland har alvorlige mangler, og flere pasienter ligger på gangen. Det foreligger planer om å bygge nytt psykiatrisk sykehus i Steinsviken. Pris 200 millioner.
  • Medisinsk utstyr: Samtlige sykehus i Helse Vest har store behov for å oppgradere gammelt teknisk utstyr. Spesielt nytt røntgenutstyr.