— Vi har behov for en lyttepost, en instans som kan se på Europa med vestlandsøyne, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen til Bergens Tidende. Tanken om en forbindelse inn i EU ble sådd da Strøm-Erichsen i november deltok på et seminar i regi av Stavanger-regionens Europakontor.

Møtte stengt dør

I et brev til utenriksminister Jan Petersen ba Strøm-Erichsen regjeringen sørge for å få Norge representert i EUs regionkomité, som er møteplass for lokal- og regionpolitikere i EU-landene.

Nå er svaret fra utenriksministeren her. Petersen avviser muligheten for EØS-landet Norge å delta i regionkomiteen. Men oppfordrer Bergen til å søke egne kanaler mot Europa. For eksempel ved å opprette europakontor.

Nettopp det vil Strøm-Erichsen foreslå overfor byrådet og byens næringspolitikere. Forslaget vil også bli reist neste gang byrådslederen møter den såkalte kontaktgruppen, der det sitter næringslivsledere og samfunnstopper i Bergen.

Stavanger eller Göteborg

Strøm-Erichsen ser for seg at Bergen kan skape et Vestlandskontor sammen med Stavanger, som allerede er på plass i Brussel.

Alternativet er å takke ja til invitasjonen om å delta på kontoret til Göteborg og Århus.

Trønderne har valgt en Brussel-løsning i samarbeid med sine naboer på andre siden av svenskegrensen.

— I det siste har du snakket varmt om å få til forpliktende regionsamarbeid på Vestlandet. Ville det ikke være å kaste vrak på denne tanken å velge vekk Stavanger?

— Ja, det var også min første tanke. Men det kan være fordeler forbundet ved å dele kontor med to byer innenfor EU. Dette er jeg åpen for å diskutere, sier Strøm-Erichsen.

Et Brussel-kontor vil koste 1-1,5 millioner årlig. Strøm-Erichsen håper at både Hordaland fylkeskommune og næringslivet vil spleise på den regningen.