TOR KRISTIANSEN

— Fører en mer aktiv linje bare til at elevene røyker utenfor skoleporten, er det lite bra. Skolene får ta dette gradvis og sammen med elevene finne en konstruktiv vei for å redusere røykingen, mener Kristin Clemet til bt.no

Kritisk fase

Utdanningsministeren vet at skoletiden er en ekstra kritisk fase. Hun vil beskytte tenåringene mot å begynne å røyke. Skolen er et sted det røykes mye. I arbeidslivet er røykingen sterkt redusert de siste år. Slik mener hun det også bør være på elevenes arbeidssted.

— Elevene ber om basketballstativ og biljard så de kan ha noe positivt å gjøre i frikvarterene. Er ikke det en fornuftig vei å gå?

— Det er fint om skolen kan styrke elevenes miljø og få til noe slikt, sier Kristin Clemet.

— Frikvarterene kommer som jevne pauser i løpet av en dag. Hvis elevene gjør det til vane å røyke i friminuttene, er det ideelt for å skape avhengighet av nikotin, advarer Kari Huseby, direktør i Sosial- og Helsedirektoratets avdeling for tobakk. Hun peker på at unge blir sykere av å røyke. Jo tidligere de begynner, ja farligere er det.