Min reaksjon nå gjelder spesielt et oppslag i BT lørdag 17.2.

For første gang tar et lærested i Norge folk og studiesøkende på alvor med et saklig og innholdsrikt magasin om forskning og utdanning. Alle BTs lesere kan selv vurdere vedlegget til BT 18.2. Hva gjør så BT med denne saken? Jo, overskriften «Lokker nye studenter mot realfag» gir et inntrykk av en manipulerende institusjon som lokker hjelpeløse søkere. Vi har faktisk stor tillit til de studiesøkendes vurderingsevne. Men hva har de fått seg tildelt frem til i dag? Jo, kinoreklamer og avisannonser med vakre og unge mennesker og enkle slagord. Hvem lokker?

For kort tid siden skulle BT omtale en evaluering Universitetet i Bergen gjennomfører blant nye studenter for å kunne forbedre service og tilbud. BT fant tradisjonen tro fatt i noen misfornøyde studenter som selvfølgelig finnes blant 17.000. Hvorfor ikke gjøre saken mer nyansert ved eksempelvis å presentere noen nye realister. Dere visste jo om at nye realister stort sett er tilfreds med hvordan de mottas!

Det er klart at det foregår mye ved en så stor institusjon som UiB, og BT skal drive kritisk journalistikk. BT er også flink til å slippe til innsiktsfulle innlegg i debatt— og kronikkspaltene. Det skjer imidlertid så mye positivt og spennende ved UiB som BT burde gripe tak i. Hvorfor ikke få egne sider om forskning og utdanning?

HARALD AAGE SÆTHRE