MERETHE JOHANNESSEN

Pengene skal brukes til å sterilisere og kastrere de eierløse kattene, og gi dem fôr og tilsyn der de er. I tillegg skal det gå til holdningsskapende arbeid. Innstillingen ble sendt til høring den 8. februar 2001, og har i den siste tiden skapt mange reaksjoner.

«Villkatter finnes ikke»

Kari Mills er leder for Dyrebeskyttelsen Norge, og en del av den tverrfaglige gruppen som har jobbet med problemet.

— Vi mener at kastrering og sterilisering er den beste løsningen. Å avlive de eierløse kattene, er en løsning som ikke fungerer på sikt. Problemet er at det egentlig ikke finnes villkatter i Norge. Katter blir eierløse når folk blir lei av kattene sine, og kaster dem ut. Derfor er det også svært viktig med holdningsskapende arbeid, sier Mills.

Mer enn på mennesker? - Enkelte har i den siste tiden hevdet at femti millioner er mer enn man bruker på forebyggende arbeid med mennesker. Det er tull. Dessuten er det viktig å huske at det her er snakk om en femårs-periode, sier Mills.

Den tverrfaglige gruppen består av representanter fra Statens Dyrehelsetilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Dyrebeskyttelsen Norge, Norsk Huskattforening, Statens Helsetilsyn og Miljøavdelingen ved Trondheim kommune.