Vi møtte sågar en advokat, hvis klient — en afrikaner - fikk ett år og to måneder for særdeles grov vold mot en annen mannsperson, det hele filmet av et overvåkingskamera. Advokaten syntes straffen var altfor streng! Når en ser slike autentiske opptak, skjønner enhver at 12 år, som er maksimumsstraffen for slike forbrytelser, burde anvendes i langt flere tilfeller.

De fleste skoler arbeider i dag aktivt for å holde mobbing unna sine områder. Ledelsen, personalet, elevråd og foreldre samarbeider om dette, men noen steder skjer det likevel. I barneskolen er mobbing som fenomen ganske godt kjent, men det er i ungdomsskolen de virkelig store problemene oppstår.

På skoler hvor mobbing forekommer, uansett hvor «bagatellmessig» eller grov, må skoleledelsen ta alvorlig affære fra første stund. Alvorlige og utvetydige samtaler mellom rektor/inspektør, mobber(en/-ne) og foreldre, med advarsel om konsekvenser, må til. I ungdomsskolen skal - i grove tilfeller av mobbing/mishandling - saken politianmeldes, og oppførselskarakter settes ned så det monner. I tillegg skal forbrytelsen inn på elevens rulleblad, for å gjøre slik mot andre mennesker - uansett alder - det er kriminelt! I forkant av dette bør man på allmøte for samtlige skolens elever og foreldre, forkynne de tiltak man således vil iverksette, i tilfelle mobbing ved skolen. Og: mobbing på skolevei bør få følgende konsekvens: mobberen/plageånden skal følges til skolen av foresatte, og hentes etter skoletid, for en kortere eller lengre periode!

Når det gjelder overvåkingskamera: En flott ting som bør settes opp overalt hvor folk i tettsteder ferdes, slik at fredelige folk kan føle seg rimelig trygge på at utsettes de for noe, så brukes opptaket som bevis. I skolegårder hvor mobbing er et uhåndterlig problem, bør man heller ikke kvie seg på å inngå en allianse med kamera og vektere. Fredelige elevers (og læreres) sikkerhet må komme i første rekke!!

Og med hensyn til utlendinger som utøver ulike former for vold eller drap i Norge: Send dem på hodet tilbake dit de kom fra! Og norske advokater med respekt for sitt gode navn og rykte bør la være å sutre når det norske rettsvesen spanderer rettssak på deres utenlandske klienter - i alle fall når straffen er mikroskopisk i forhold til det de har påført skikkelige borgere av lidelser og varig mén, og ofte med døden til følge!

Av Terje Haugom