debatt Av Omar Mekki, Bergen

Jeg mener absolutt ikke det! Tvert imot mener jeg det er toskeskap å hevde at «Hotel Cæsar» er bra for barn, og at serien trolig har lykkes bedre enn Verdikommisjonen i å oppøve barnas empati. Det samme gjelder for en del av hans andre utsagn. De ble godt tilbakevist i et glimrende debattinlegg fra høgskolelektor Tjalve Gj. Madsen i BT 11.01.01. Jeg bruker derfor ikke mer tid på det.

Jeg vil heller be Iversen om å belegge sine synspunkt om at svært lite av kultur— og medieforskningen «tyder på at man blir det man ser». Dette strider mot anerkjente teorier innen atferds- og utviklingspsykologi.

Hva mener andre medievitere? Deler de Iversens synspunkter? Det ville også være interessant å høre hva barnepsykologer sier til hans uttalelser. For å tydeliggjøre hvor Iversen og jeg er uenige, stiller jeg følgende spørsmål:

— Er det bra, eller ikke bra, at 113.000 barn i alderen 3-12 år ser på «Hotel Cæsar», mange alene?

— Er det «en logisk kortslutning», slik Iversen hevder, at barn som ser mennesker oppføre seg dårlig på tv, selv kan begynne å oppføre seg slik?

Forskning kan ikke til fulle besvare alle spørsmål om hva som gjør barn til sosialt kompetente og velfungerende personer. Men det er heller ikke alltid nødvendig. Det finnes også andre måter å bli klok på. De fagfolk, foreldre og besteforeldre som protesterer mot at «drittsekk-tv» sendes nå barna er våkne, bygger sin folkelige visdom på fagkunnskap og lang erfaring med å utdanne og oppdra barn og unge.

Mine synspunkt kan oppsummere i følgende punkter:

— Barn og unge påvirkes av det de opplever på tv. Det er definitivt nedbrytende for små barn å se såpeserier som «Hotel Cæsar» og «virkelighets-tv».

— Foreldrene har hovedansvaret for å lære barna gode tv-vaner, og for å skjerme dem for uheldig påvirknig. De må involvere seg i hva barna ser på tv og ta tilbake styringen over fjernkontrollen.

— Skolen må fortsette arbeidet med å lære barna sosiale ferdigheter, og bidra til at barna lærer å forholde seg kritisk og konstruktivt til media.

— Redaktørplakaten sier at tv-redaktører «skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet». Redaktører svikter sitt ansvar dersom de tillater at programmer som er laget for ungdommer og voksne sendes i beste barne-tv-tid.

— Dersom ikke tv-redaktørene tar redaktørplakaten på alvor, bør næringslivet (annonsørene) ikke sponse de nevnte programmer.

Rektor på Nansenskolen og medlem av Verdikommisjonen, Inge Eidsvåg, omtalte protestaksjonen i sitt morgenkåseri i NRK Radio 09.01.01. Han sluttet seg til aksjonen med følgende utsagn: «La oss skjerme barna fra åndelig forsøpling.» Det er dette aksjonen handler om.