BT-journalist Terje Valestrand sparer ikke på konfekten. Han utroper en rekke kjente personer som angivelige språklige svikere. I en helsides artikkel 4.1.2003 blir både Hallvard Bakke og Lars Roar Langslet brennemerket fordi de altså har valgt å tale normalisert bokmål (for øvrig avfotografert og i selskap med Vidkun Quisling). Samtidig lovpriser Valestrand noen kjente nynorskbrukere for angivelig å tale sin barndoms dialekt uforfalsket. Dette gjelder bl. annet NRK-medarbeiderne Herbjørn Sørebø, Ingolf Håkon Teigene og Ingvild Bryn. På dette punkt tar Valestrand grundig feil. Herbjørn Sørebø taler slett ikke sin barndoms fjalerdialekt, men derimot som en av de få her i landet, normalisert nynorsk, som ligger et godt stykke unna barndomsdialekten. Sånn sett er Sørebø en like stor «sviker» som Hallvard Bakke og Lars Roar Langslet. Både Ingvild Bryn og Ingolf Håkon Teigene snakker normalisert nynorsk, og ikke sine barndomsdialekter når de leser nyheter i NRK, dette for øvrig i overensstemmelse med NRKs språkregler. Altså er de «svikere» de også.

Selv i Noregs Mållag har man sans for normalisert talemål. I prinsipprogrammet fra 1997 finner vi følgende formulering: « Normert nynorsk tale kan vere eit viktig ryggstø både for skriftspråket og for målføra

Enkelte mener at man skal tale sin barndoms dialekt uforfalsket og uendret til enhver tid og i enhver sammenheng gjennom hele livet, uansett om dette medfører problemer for dem man kommuniserer med. Det er et faktum at enkelte dialekter kan være vanskelig å forstå, ikke minst for den økende gruppe innvandrere eller andre som er blitt opplært i normalisert talemål.

Dialektene er for øvrig i stadig endring, ikke minst i vår tid med økende mobilitet blant befolkningen. Den rene, uforanderlige og uforfalskede dialekt har aldri eksistert, annet enn i fantasien til enkelte dialektfanatikere.

Det kan være mange forskjellige grunner til at man endrer talemålet. Det kan være ubevisst, eller at man rett og slett har tatt et bevisst valg. En ting er imidlertid sikkert. Påstanden fra enkelte dialektfanatikere om at personer som av en eller annen grunn endrer sitt talemål, skal være underdanige og har liten selvrespekt finnes det intet hold i. Alle mennesker, uansett talemål, har samme rett til respekt.

ARVE WAAGE, VISEFORMANN I BOKMÅLSFORBUNDET