Prisen på oppføringen i 2002-katalogen var 800 kroner, ikke 3450 kroner som innsender skriver. Dette tilsvarer en prisvekst på 7,4 prosent. Til orientering er prisveksten for 2003 nede i 4 prosent for oppføringer i denne katalogen, det betyr at oppføringen vil komme på 830 kroner.

Hvordan vår kunde har fått det for seg at oppføringen vil koste 3450 kroner vet jeg ikke, men det må være en stor misforståelse. Kanskje har han fått presentert et annet produkt, eksempelvis en innrammet oppføring som tilhører en annen prisklasse, og oppfattet det slik at dette er samme oppføring han hadde i fjor.

En prisvekst på henholdsvis 7,4 prosent og 4 prosent de to siste årene vil vi ikke karakterisere som utplyndring, men i takt med den generelle prisveksten ellers i markedet.

Vi ønsker kunden hjertelig velkommen til å ta kontakt med undertegnede eller vårt kundesenter!

GEIR JARLE BJØRNENG,

MERKEVARESJEF TELEFONKATALOGEN,

TELENORS OFFISIELLE KATALOGUTGIVER

FINDEXA AS