Av Ingunn Alver, leder Utdanningsforbundet Hordaland

Første gang under Bergens Tidendes folkemøte i Åsane, andre gang mandag under bystyremøtet. Beskyldningene var retta mot to ulike personer, som har det til felles at de deltar aktivt i foreldreopprøret mot kuttene i skolebudsjettet.

Hva er politikk, Monica Mæland?

Er det bare partipolitikere som driver med det?

Mener du det er legitimt og til og med ålreit at foreldre og andre interesserer seg for samfunnet de lever i og gjerne vil være med å legge premissene for utviklingen?

Mener du det er legitimt og til og med ålreit at foreldre til barn i skolen har ulike politiske oppfatninger — og at disse oppfatningene faktisk preger deres engasjement?

Synes du det er like legitimt og ålreit at foreldregruppa faktisk klarer å samarbeide på tvers av politiske skillelinjer i felles kamp for en bedre skole?

Mener du det er legitimt og til og med ålreit at det finnes fagpolitikere, som undertegnede, som benytter sine demokratiske rettigheter til å si fra om det de mener er viktig ut fra sitt faglige utgangspunkt?

Eller vil du helst drive politikken din i fred for all slags pressgrupper, interessegrupper, fagforeninger og det som verre er? (velgere, for eksempel?)

Et enda viktigere spørsmål: Hva vil det si å ha en «skjult, politisk agenda»?

Er det noe bare folk på venstre sida i politikken er i besittelse av, noe de kan trekke ut av ermet når det passer?

Jeg hørte på Kristin Clemets skolepolitiske «visjoner» i et foredrag i Grieghallen nylig. For meg var det foredraget en eneste lang rekke av skjulte politiske agendaer. For - i stedet for å si Høyre mener ..., brukte Clemet uttrykk som forskningen viser ... og undersøkelser har påvist ... for å overbevise forsamlingen om at det er Høyres skolepolitiske medisin som virker. Clemet presenterte Høyres (for øvrig helt legitime, om enn ikke så ålreite) skolepolitiske syn gjemt bak utsagn som at det er dette som fu n gerer , ifølge forskerne og brukerne!

Slik kan det gjøres. De politiske budskap pakkes inn i forskning og undersøkelser - og framstilles som objektive sannheter.

Fei for egen politisk dør, Monica Mæland - i stedet for å bruke velkjente herskerteknikker overfor skolepolitisk engasjerte foreldre?