Ved utrykning til "husbråk" prøver politiet å løse saken "på stedet". Og saken anses som løst "hvis partene har roet seg ned". I en voldssak blir her altså både voldsmann og offer likestilte parter, hvor målet for politiet er å kunne trekke seg tilbake hvis bråket har stilnet. Ikke rart mange slike saker blir henlagt. Jeg håper dette er en misvisende og uheldig gjengivelse av politiets uttalelser etter Olsvik-tragedien. I så fall har journalisten et problem. I motsatt fall har politiet et troverdighetsproblem i prioteringen av saker ned familievold. At slike formuleringer i det hele tatt kommer på trykk i en seriøs avis er forstemmende, for det er neppe forsnakkelse eller feilskrift. Men det refkterer foreldete og farlige tenkemåter. Ut fra denne tankegangen er saker med vold mot kvinner endelig løst når offeret er død. Sakens tragiske bakgrunn burde tilsi skjerpet bevissthet med språkbruken, enten det nå er politiet som har "forsnakket" seg eller det er avisen som har "forskrevet" seg. I alle andre typer voldssaker vil slike formuleringer være uhørte – og uskrevne.GAUTE GUNLEIKSRUDISDALSTØ