Som en del av Bergen politidistrikt sitt Familievoldsprosjekt er alle operative tjenestemenn instruert i hvordan de nå skal gripe an slike saker, som riktignok tidligere ofte ble løst på stedet hvis partene hadde roet seg ned.Slik er det heldigvis ikke lenger. I dag anmeldes slike tilfeller langt oftere, noe som gjenspeiles bla. i en sterk økning i antall anmeldte familievoldssaker, en økning på 16 prosent så langt i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I tilknytning til disse sakene har det vært en økning i antall ilagte besøksforbud og antall tildelte voldsalarmer. For tiden er det tildelt 43 voldsalarmer i Bergen politidistrikt.Av Gunnar Jenssen, politiførstebetjent familievoldskoordinator ved Bergen politidistrikt