Bergen Venstre mener denne debatten må ta utgangspunkt i fakta, og at de samme plikter og rettigheter skal gjelde alle norske statsborgere. Å gi norske lovbrytere med utenlandsk opprinnelse en ekstrastraff i form av å ta vekk statsborgerskapet må være helt uaktuelt. Statsborgerskap er i utgangspunktet en umistelig rettighet, og det å gradere statsborgerskap etter etniske retningslinjer er sterkt diskriminerende.

For Venstre som et liberalt parti er det viktig å understreke enkeltmenneskets ansvar. Det er ikke «utlendinger» eller «nordmenn» som begår drap eller andre forbrytelser, det er individer, som da skal ha samme reaksjon fra samfunnet uavhengig av etnisk opprinnelse.

Venstre er opptatt av at det ikke må nøres opp under fremmedfrykt og rasisme som følge av slike tragiske hendelser. Likevel oppfører mange norske politikere seg som om alle med innvandrerbakgrunn står kollektivt ansvarlig for disse drapene. Etter drapet på Benjamin Hermansen for et år siden ville mange av de samme politikerne kjempe mot «hverdagsrasismen».

Nå er det nettopp hverdagsrasismen de fremmer.

Å generalisere ved å si at det i stor grad er mennesker med innvandrerbakgrunn som begår kriminelle handlinger, vil alltid bli feilaktig. Det stemmer for noen grupper, men ikke for andre. For eksempel er det slik at ungdom med innvandrerbakgrunn tross sitt dårlige rykte faktisk er underrepresentert på kriminalstatistikkene, sammenlignet med ungdom av etnisk norsk opprinnelse. Dette er et faktum som sjelden kommer fram.

Arbeidet for å begrense voldskriminalitet i Norge er viktig, men det er for enkelt å si at dette lar seg løse ved en strammere innvandringspraksis, eller ved å slå spesielt hardt ned på kriminalitet begått av mennesker med innvandrerbakgrunn. Noe av det som skaper slik kriminalitet er følelse av utstøtelse fra samfunnet, da er det mot sin hensikt å stigmatisere noen på bakgrunn av deres etniske tilhørighet.

Av Jan Kenneth Stavenes,

for styret i Bergen Venstre