Av R. Skre,

Bønes

Sammenligningen som er gjort mellom bensinprisen i de forskjellige land, målt i gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i timer, er gjort av Finansdepartementet, på oppdrag fra Sosialistisk Venstreparti. Jeg regner med at både Finansdepartementets byråkrater og SV ønsker at skattene på drivstoff skal økes igjen.

Konklusjonen i lederen er egentlig helt korrekt: Vi har det meget godt her i landet, og vi syter. Men likevel minner dette meg om en stiloppgave fra videregående skole rundt temaet statistikk: Hva viser egentlig tallene?

Man kan selvsagt si at bensinen er billigst i Norge målt i gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Men samtidig vet vi at den samme industriarbeiderlønn er så høy at bedriftene dessverre flytter jobbene ut av landet. Så er det kanskje lønnsnivået statistikken egentlig viser?

Kanskje man skulle lage en ny sammenligning, med bensinprisen målt i gjennomsnittlig årsinntekt for en aleneforsørger, med unger i barnehagen?

Statistikk er et belastet ord i våre dager.