Så lenge arbeidskraften har mindre verdi enn penger, ofres den gladelig på lønnsomhetens alter.

Selvsagt vil lederne hevde at for dem er arbeidskraften verdifull, men på grunn av konjunkturer og bevegelsene i markedet må noen ofres for å trygge arbeidet for de gjenværende. Bankene har brukt denne argumentasjonen for sine nedskjæringer, forsikringsselskapene, Statens vegvesen, Telenor likeså, og nå Posten atter en gang.

I disse dager skal Posten kvitte seg med mer enn 800 «ikke brukbare medarbeidere». De mest erfarne vil sikkert bli tilbudt førtidspensjonering, mens de yngre og mest arbeidsvillige havner i køen for arbeidsledige.

Tenk om ledelsen i Posten isteden hadde sagt at nå får vi frigjort over 800 dyktige medarbeidere, hvordan skal vi best klare å utnytte denne ressursen?

For ledelsen vil dette stille dem overfor vanskelige oppgaver. Oppgaver som kan bli for store for dem som ikke kan annet enn å telle penger. Men dette vil gi rom for ledere som har ambisjoner om å skape og å trygge arbeidsplasser.

Konsekvensene av å gi arbeidskraften verdi, vil være større utfordringer til bedriftslederne og mindre utbytte til aksjonærene. På den annen side mer reinvestering og modernisering av egen bedrift og tryggere arbeidsplasser.

ODD A. NILSEN