Av Rune J. Skjælaaen,

stortingsrepresentant, (Sp), Hordaland

Begge er forundret over veidirektør Søfteland som jo burde kjenne behovet i Bergensprogrammet og utfordringene knyttet til Kyststamveien og riksveiene i Hordaland generelt.

Det forbauser meg ikke at disse to frontfigurene ønsker mer til samferdsel. Men å skylde på veibyråkratene og veidirektøren er å rette skytset mot feile instanser. Nilsen og Mæland burde være så pass ærlige at de retter kritikken mot sine egne partikolleger på Stortinget og de øvrige regjeringspartiene. Det er jo budsjettet fra regjeringen med støtte fra Frp siste år som er grunnlaget for Vegdirektoratets forslag. Dersom regjeringen ønsket å utvide rammen for Nasjonal Transportplan frem mot 2015, ville Vegdirektoratet fått signal om det.

Sannheten er jo at regjeringen med støtte fra Frp ikke har fulgt opp den økonomiske rammen som handlingsplanen i Nasjonal Transportplan krever. Etterslepet på investeringer på vei er allerede 1,4 milliarder og på jernbane 1,3 milliarder. Dette er regjeringen sin «satsing» på samferdsel. Nilsens og Mæland slår seg selv på munnen når de retter sin flengende kritikk gjennom BT på etater som gjør som regjeringen sier.

Senterpartiet har i budsjettene både for 2002 og 2003 foreslått å styrke samferdselssektoren betraktelig. I revidert nasjonalbudsjett foreslo vi én milliard ekstra til samferdsel med 855 millioner til veirelaterte formål. Senterpartiet mener dette er god politikk for næringslivet for å få ned transportkostnadene og viktige tiltak mot arbeidsledighet for å få ledige maskiner og hender i aktivitet. Videre foreslo vi 145 millioner til kollektivtrafikk. Å satse på kollektivtrafikk er helt vesentlig, særlig i Bergen, for å redusere behovet for privatbil og dermed spare miljøet.

Dersom Tom-Christer Nilsen og Monica Mæland ønsker å gjøre noe med rammene innenfor samferdsel, må de slutte å kritisere andre enn sine egne.