I 2. klasse skal elevene «bli kjent med» fortellingen om Moses og de ti bud. I 6. klasse skal de «arbeide med og utvikle kunnskap om ... de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud som uttrykk for kristen etikk».

Læring er ikke det samme som utenatlæring. Det er manipulasjon med ord når det påstås at de ti bud ikke lenger skal «læres».

KRL skal være et kunnskapsfag for alle elever i norsk skole. Da må man være forsiktig med utenatlæring av religiøse tekster. Faget skal også være moralsk oppdragende. Det oppnår man ikke spesielt godt gjennom utenatpugg.

Å kjenne til de ti bud er en del av allmenndannelsen. Å kunne dem utenat og i nummerrekkefølge vil de fleste mene er mindre viktig.

Siden det henvises til 5. Mos 5:6-21, kunne det legges til at de ti bud slik vi kjenner dem i dag er en forkortet tilretteleggelse av bibelteksten som i hovedsak går tilbake til Augustin. Den brukes i de katolske og lutherske kirker. I jødedommen ser de ti bud noe annerledes ut.

EINAR THOMASSEN