Debatt

Av Thomas Owren,

Bergen

Syv dystre spådommer. Måtte de aldri bli til virkelighet:

1. USA og Storbritannia «vinner» krigen. Men først utpå sommeren en gang. Krigen har da medført så mye lidelse at verdensopinionen er imot dem: Krigen i Irak vurderes til å ha vært dårlig begrunnet, dårlig planlagt, og gjennomført med menneskelige kostnader og lidelser helt ute av proporsjon med det som er oppnådd. Hatet mot USA vokser.

2. USA, som denne gangen bærer krigskostnadene nærmest alene, ser seg nødt til å «refundere seg litt» fra Iraks oljeressurser. Dette blir, ikke minst i arabiske land, tatt som bekreftelse på at USA førte en angrepskrig for å sikre tilgang til olje. Hatet mot USA vokser.

3. USA og Storbritannia beholder tropper i Irak over lang tid, ut fra uttalte mål om å etablere «demokrati» der. De tvinges til det også fordi den politiske situasjonen i landet vil være så ustabil. Den politiske situasjonen der polariseres: Moderate lokale aktører og politikere beskyldes for å løpe USAs ærend. Ekstremismen blomstrer. Styresettet som etableres må støttes tungt av USA, som med letthet nå fremstilles som okkupasjonsmakt. Hatet mot USA vokser.

4. Opinionen i arabiske land har for lengst dreid kraftig mot USA. Tidligere USA-vennlige regjeringer tvinges til å ta avstand. USA har plutselig mangedoblet sine fiender og pulverisert mye av sin støtte i vestlige land. Hatet mot USA vokser.

5. USA utsettes for en mengde terrorhandlinger både ute og hjemme, og utvikler et stadig mer svart/hvitt og paranoid syn på egen situasjon og andres motiver. USA utfører handlinger mot andre land som befester et bilde av maktbruk og overgrep, svart/hvitt-tankegang og prioritering av egne interesser. Hatet mot USA vokser.

6. Europeiske land utsettes for stadig større press på å velge side, «for eller imot USA» — både med politisk retorikk, økonomiske sanksjoner og trusler om tilbaketrekning av militær støtte. Ellers i verden har USA-hatet nå smittet videre på andre vestlige land. Det utføres terrorhandlinger mot europeiske land. Ut fra sikkerhetshensyn velges USA som det minst dårlige alternativet.

7. Det utvikler seg ny blokkinndeling av verden, med tilhørende varm eller kald krig.

Da har vi «driti på draget», da. EU, anyone?