Det som var mest interessant var imidlertid BKK sin omlegging av nettleien, her vil mange merke en prisøkning som virkelig svir.

Her har BKK kommet opp med en ordning der du skal betale en fast avgift alt etter hvor stor inntakssikring du har.

I mitt tilfelle, og svært mange andre som har forholdsvis nytt elanlegg og moderat forbruk, vil dette medføre en økning i nettleien på ca. 25 prosent, (fastavgiften heves ca. 300 prosent).

En annen konsekvens er at man nå favoriserer stort forbruk med billigere priser per kilowattime, ikke særlig enøkvennlig.

F. Ådland,BKK nettmonopolkunde