Debatten har rast en stund, og frontene er de samme som alltid: miljøbevegelsen på den ene siden og oljenæringen på den andre.

Unge Høyre ønsker all form for aktivitet som skaper utvikling velkommen, så lenge det ligger innenfor noen definerte rammer. Men det er viktig å påpeke at vi ikke skal drive med oljeutvinning kun for sysselsettingens del eller for velstandsutviklingens del. Da mener jeg at vi har tapt. Vi må ikke bli så avhengige av oljeressursene at vi sier ja til videre ekspansjon fordi vi er nødt. Det må være fordi det er fornuftig og forsvarlig.

Bakgrunnsmaterialet som regjeringen legger til grunn for å ta avgjørelsen er en konsekvensutredning for helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten — Barentshavet (ULB). I tillegg trekkes over 30 års forskning i forbindelse med annen olje- og gassaktivitet på sokkelen inn i vurderingen. Vi må kunne være enige om at vi vet mye og at vi sannsynligvis aldri vil kunne vite absolutt alt. Spørsmålet er bare hvor punktet for når vi vet nok til å sette i gang er nådd. ULB er et selvstendig dokument, men det skal settes sammen med en såkalt helhetlig forvaltningsplan. Det er en plan som skal se på helheten og samspillet mellom oljeutvinning og andre aktiviteter i området. For eksempel er skipstrafikken i området stor og økende. Dette gjelder spesielt transport av blant annet olje fra Russland til EU og USA. Fiskeri- og havbruksinteressene i området er betydelige. Ytre påvirkning er den tredje delen, i tillegg til ULB, som skal ses på i forbindelse med helhetlig forvaltningsplan. Alt dette skal ifølge Miljøverndepartementet være ferdig i 2006. Tålegrensene til miljøet rundt oss må tas hensyn til og de er ikke klart definerte grenser som sier at naturen tåler et bestemt antall tonn med CO2. Forskningen vi legger ned, forteller oss noe om hvor mye vi kan belaste naturen og setter grenser som vi kan følge. En viktig del er da å se på samspillet mellom alle interessene i et område. En helhetlig forvaltningsplan vil kunne gi svar på disse spørsmålene. To år er et lite øyeblikk i historien, og hvis det kan være forskjellen på om vi tar en ansvarlig avgjørelse vi kan forsvare for våre etterkommere eller et hastverksopplegg der vi tar mer hensyn til kortsiktige interesser, så vil Unge Høyre anbefale Regjeringen til å ta den nødvendige tiden.

Unge Høyre har alltid vært for at vi forvalter og høster av det naturen tilbyr oss, også av de ikke-fornybare ressursene. Unge Høyre skal alltid være føre var når det gjelder å prioritere naturens ressurser og tålegrenser. Ønsket vårt til jul er at regjeringen som Høyre er med i tenker seg godt om og at de tar et standpunkt som de kan forsvare også for sine barnebarn. Vi må ikke la kortsiktige prioriteringer komme foran ansvaret for en bærekraftig utvikling.

Av Amund Drønen Ringdal, 2. nestleder Unge Høyres Landsforbund