Av Arne Sortevik, kommunalråd/gruppeleder, leder Komite for Helse og Sosial, Service og Utvikling og Teknisk Miljø

På listen over slike oppgaver blir det påtrengende tydelig at infrastruktur er mangelfullt vedlikeholdt og mangelfullt utbygget.

Kjernetilbudet (skole, sykehus, eldreomsorg) som vi er «opplært» til å mene er «verdens beste» har åpenbare mangler både i mengde og i kvalitet.

Nyttårshilsenen til oljenasjonens innbyggere er en reduksjon i bensinprisen på inntil 60 øre — som kanskje sender bensinprisen under 10 kroner pr. liter i alle fall en stund!

Ellers er nyttårsbildet som nå venter oljenasjonens innbyggere en strøm av meldinger om økninger i alle typer skatter, avgifter og utgifter.

Mange av disse økningene skjer med velsignelse fra mellompartiene KrF, Sp og V etter budsjettsamarbeid med Ap i Stortinget.

I sammenheng med statsbudsjett virker det som om de samme partiene betrakter oljeformuen som et økonomisk problem i stedet for en gylden økonomisk mulighet!

Like fullt har reduksjonen i bensinprisen gjennom reduksjon i statlig bensinskatt en viktig symbolsk betydning.

Den viser at om innbyggernes mening og engasjement blir tydelig og sterk; ja da kan det være mulig å tvinge frem endring i det beskatningsregimet som alle partiene med unntak av Frp tviholder på!

Men det kreves fortsatt tydelig og sterkt engasjement fra innbyggerne om beskatningsregimet skal sprenges så det virkelig monner for folk flest og slik at virkningene kommer i nær nåtid.

Et slikt tydelig og sterkt engasjement må åpenbart til i forhold til en regjering der finansministeren inviterer sosialøkonomene på kurs for å drøfte bruk av oljeformuen! Og det er jo dette som er muligheten; aktivt og forstandig bruk av oljerikdommen for dem som går på skole nå, for dem som står i sykehuskø i dag og for et næringsliv her vest som møter dagens høye transportkostnader hver gang de leverer sine varer.

Aktiv bruk av oljeformuens muligheter som også vil gi god samfunnsøkonomisk avkastning.

De første signalene fra Frp om aktivt bruk av avkastningen av oljeformuen på innenlands infrastruktur og på kjøp av helsetjenester i utlandet ble fort dømt «nord og ned» av det politiserte sosialøkonomiske miljøet.

Etter hvert er bildet blitt adskillig mer nyansert! Nølende har også noen av Frps politiske konkurrenter beveget seg fra avvisning til famlende interesse.

Tema nå er blitt hvor mye vi kan bruke hhv. innenlands og utenlands av både oljeformue og avkastning på oljeformue.

Frp er overbevist om at oljeformuen kan brukes aktivt til å skape mer velstand nå!

Hovednøkkelen til aktiv bruk av oljeformuen er det først og fremst velgerne som har.

Godt nytt valgår!