Fakta er at den forurensningen vi skaper i dag, kommer til å ramme menneskene som kommer etter oss. Om hundre år kan 200 millioner mennesker i den tredje verden være på flukt pga. menneskeskapte klimaendringer.

FNs klimapanel har sagt at vi må redusere utslippene av klimagasser som CO2 med 60-80 prosent umiddelbart, ellers er de menneskeskapte klimaendringene uunngåelige. De fleste politikere i Norge er enige med forskerne som sier at det er vårt forbruk av fossile brensler som olje som sørger for at været og klimaet vil endre seg og bli mer ekstremt. Likevel er det mange politikere i Norge som ønsker å øke utslippene til den industrien i Norge som slipper ut mest klimagasser, nemlig oljeindustrien. Oljeindustrien i Norge står for 28 prosent av våre utslipp av klimagasser.

I løpet av denne høsten vil det bli avgjort om oljeindustrien slipper til i de sårbare områdene Lofoten og Barentshavet. Dette kan øke klimagassutslippene våre med hele 10 prosent. Etter hva vi vet om klimaendringene, og de internasjonale avtalene om reduksjon i utslippene, må det være helt uakseptabelt å slippe oljeindustrien inn i nye områder.

Anders Bonden, Natur og Ungdom