debattAv Ågot Valle,stortingsrepresentant SV

Bare i fjor hadde Lånekassen 48.100 inkassosaker. Etter endt utdanning sitter mange igjen med 200.000-300.000 i lån, og tilbakebetalingen blir de fleste ferdige med rett før pensjonsalderen. Hvis de er heldige. Statens lånekasse for utdanning skal være et redskap for å sikre at muligheten for å ta høyere utdanning ikke avhenger av hva foreldrene tjener. Bondevik regjeringen lovet i 1997 å heve stipendandelen fra 30 til 40 prosent. Aamodt-utvalget ble satt ned for å utrede studiefinansieringen, og foreslo det samme. Trond Giske har slått seg på brystet hele våren og lokket med høyere stipendandel. Nå er det på tide å skjære igjennom.

12. juni Stortinget behandler stortingsmeldingen om høyere utdanning og studiefinansiering. Vi hadde sjansen til å gjøre store forbedringer i studiefinansieringen, og det var bred enighet om å øke stipendandelen.

Men Arbeiderpartiet går sammen med Fremskrittspartiet om fremtidas studiefinansiering, og det er liten grunn til å tro at det vil gjøre rekrutteringen til høyere utdanning særlig mer rettferdig. Heretter skal studentene få stipend etter prestasjon, og studenter med forsinkelse blir studenter med nesten dobbel gjeld. SV går imot en slik ordning. SV mener studenten allerede har et tungt nok økonomisk ansvar gjennom studielånet, og at faglig forsinkelse er dyrt nok som det er. Nå er det utdanningsinstitusjonene som må ta et ansvar for studiekvalitet.

SV vil dessuten heve stipendandelen fra semesterstart 2001. Men slik skulle det heller ikke bli. Man kan lure på hva de andre partiene mener med sine løfter om stipendandel, for å sette i gang forbedringer for dem som studerer nå; se det vil de ikke. I revideringen av årets budsjett står SV alene om å øke stipendandelen og lette fremtiden for dagens unge.