I protest mot at USAs president George W. Bush ikke støtter Kyoto-avtalen har 20 aktivister fra Greenpeace okkupert en supertanker ved Statoil Mongstad i Hordaland.

— Fredelig demonstrasjon 8-10 av aktivistene gikk tirsdag formiddag om bord i supertankeren "Cosmic" for å hindre fartøyet i å levere 150.000 tonn råolje til USA.

Ifølge kampanjeleder Truls Gulowsen fra Greenpeace dreier det seg om en fredelig demonstrasjon mot at USA nekter å ratifisere Kyoto-avtalen for å begrense CO2-utslipp i atmosfæren.

Politiet tok ved 13-tiden seg om bord i "Cosmic"og har pålagt aktivistene å fjerne seg fra området.

- Bedt dem om å fjerne seg - Vi har bedt dem om å fjerne seg av sikkerhetsmessige årsaker, og fordi de hindrer båten i å gå. Alle som beveger seg inn i området hvor tankeren ligger, må ha sikkerhetsklarering, sier lensmannsfullmektig Svein Fammestad ved Lindås og Meland lensmannskontor til NTB.

Fammestad kan fortelle at aktivistene har klatret opp i en mast og plassert seg på ulike steder om bord i tankeren. I tillegg sitter noen aktivister i gummibåter ved siden av "Cosmic".

— Hvis aktivistene ikke fjerner seg frivillig, må vi gå inn og fjerne dem, sier lensmannsfullmektigen, som håper på at aktivistene vil etterkomme politiets pålegg.

Får forsterkninger Politiet har tre mann på stedet og er i ferd med å få forsterkninger.

Informasjonsleder Kåre Næss ved Statoil Mongstad opplyser til NTB at "Cosmic" driver lasting av olje. Næss frykter at aktivistene fra Greenpeace kan bryte anleggets svært strenge sikkerhetsbestemmelser med sin markering, og dermed utsette seg selv og anleggets arbeidere for fare.

Miljøvernforbundet støtter Greenpeace-aksjonen mot oljetankeren "Cosmic". I en pressemelding skriver forbundet at de mener aksjoner er et viktig symbol i kampen for presse USA på defensiven i dens kamp mot Kyoto-protokollen.NTB