Det er betryggende å høre: Som politiker vet altså herr Ohnstad å forvalte sin tid riktig.

Det undertegnede imidlertid reagerer på, er det syn på Morgensol-barna som herr Ohnstad med sin uttalelse implisitt forfekter. Et syn som utelukkende kan oppfattes som en videreføring av den fornedrelse som de fleste av Morgensol-barna ble utsatt for. Et syn som manifesteres gjennom herr Ohnstads henvisning til Morgensol-barna som «disse menneskene».

Vel, kanskje denne Ohnstad ikke helt har forstått hva Morgensol-saken dreier seg om, men det er nærliggende å mistenke herr Ohnstad for å ha basert sitt politiske standpunkt i saken mer etter sitt syn på «disse menneskene», enn realiteter. Hans utsagn tyder i alle fall på dette.

Et kort spørsmål til herr Ohnstad til slutt: Hva kan årsaken være til at det synes å bre seg en stadig større grad av politikerforrakt i samfunnet? Etter de uttalelser som herr Ohnstad kommer med om Morgensol-saken, synes årsaken å ha blitt langt mer klar for undertegnede.

GEIR STRØM PEDERSEN,

ASKØY