Den populære kontantstøtten har gjort en slik valgmulighet mer realistisk. Tre av fire småbarnsforeldre vil vie litt mer tid til sine minste enn en heldagsjobb tillater. Da må de få slippe å høre fra autoritære røster at deres valg er et problem for samfunnet! Foreldre flest er voksne og omsorgsfulle nok til å innrette seg på den måten som tjener familien best.

Lærernes fremste tillitsvalgte er sjokkert over en undersøkelse som forteller at også noen lærere tar seg litt fri eller trapper noe ned en periode, fordi kontantstøtten gir dem større mulighet til litt mer nærhet til sine minste.

Tenk det, tross flere års iherdig påstand om det motsatte: Kontantstøtten gikk likevel ikke til svarte dagmammaer, den gikk til lærere som ville bruke mer tid til sine minste – før de igjen brukte full tid på andres barn.

Nå blåser kjente Ap-krigere på ny formynderske toner i luren. Man vil ha omkamp på innføringen av en kontantstøtte til et omsorgsalternativ et overveldende flertall har ønsket. Noen i Ap er villig til å gå på nye tap, fordi man er så opptatt av å styre at man ikke lytter til behov.

Når dette skjer i et valgår, minner Lærerlaget og Arbeiderpartiet om at det er med kontantstøtten som med demokratiet og valgfriheten: Dette er verdier som må forsvares kontinuerlig. Også på valgdagen 10. september.

Det kan virke som om Lærerlaget ikke har fått med seg at lærerdekningen i norske skoler har bedret seg kraftig de siste årene. Mangel på arbeidskraft er det i en rekke yrker. Men det blir for dumt å la kontantstøtten få skylden for alle landeplager og budsjett. Milliardene og bemanningsvirkningene etter den unødvendige reformen med 6-årig skolestart synes for øvrig glemt for lengst.

Mange småbarnsforeldre har alltid villet arbeide deltid i starten på barnas liv. Noen flere har fått realisert denne muligheten nå. Og det var faktisk meningen!

For øvrig synes jeg både lærerlagets ledelse og Arbeiderpartiets folkevalgte skal vise en smule respekt for de familiære verdivalg tusenvis av deres egne medlemmer gjør, valg som fullkomment lar seg kombinere med både sterke stimulerings— og rekrutteringstiltak til skolen og en flittig bruk av våre gode barnehager. Og dersom regjeringen er i tvil, minner jeg om at det i Stortinget er flertall for både full barnehagedekning og billigere barnehageplasser.

Odd Anders With, nestleder i KrF