Mange har stilt spørsmål ved hvorfor tallene er så lave, men det kan skyldes at folk i Gloppen ikke var med på undersøkelsen.

BILLEDKUNSTNERNE Oddvar Torsheim og Helge Segrov har denne uken fått gleden av ekstra oppmerksomhet rundt sine bilder etter at tre av dem ble fjernet fra våpenhuset i arbeidskirken på Sandane etter sterke reaksjoner fra en del i menigheten. Lederen i husstyret tok like godt saken i egne hender og fjernet bildene etter at hun hadde fått mange reaksjoner på at det eneste de så i bildene var sex.

— Unge kvinner som er kommet til meg, har oppfattet budskapet som et sexbudskap, og de trenger ikke møte det når de skal i kirken. Det møter de overalt ellers, sier husstyreren, som likevel måtte henge bilden på plass etter at husstyret noen dager senere oppdaget at bildene var blitt fjernet.

KIRKEKUNST har i alle tider hatt sterke sanselige elementer. Alle som har vært i en landsens kirke og kikket på motivene på de mange altertavler landet rundt, og som gjerne har en sterkt erotiserende jesusfigur ofte med Maria Magdalena ved sine føtter, har vel tenkt sitt - og kanskje ikke bare guddommelig tanker. For ikke å snakke om madonna-figurene innen katolsk kunst. Det er vel ingen voksne mennesker i verden i dag som ikke skjønner hvorfor de er laget som de er.

PÅ DET TEOLOGISKE FAKULTET i Oslo, i studieplan for kunst og religion, har de da også for lengst innført en 5-vekttallsmodul, der det blant annet heter:

«Den estetiske erfaring er sanselig. Derfor har den også vært omstridt og omdiskutert, ikke minst i kristen sammenheng. Noen har vært engstelige for at den sanselige uttrykksformen skal lede oppmerksomheten bort fra det religiøse innholdet. Andre har derimot fremholdt at nettopp kunstens sanselighet er en vei til religiøs innsikt og erfaring. Slik sett fører spørsmålet om religion og estetikk inn til det sentrale spørsmålet om hva religion egentlig er og hvordan kristendommen og andre religioner er blitt oppfattet og trodd til forskjellige tider.»

IKKE VET JEG hva de unge jentene i Gloppen tenker mest på, men hvis den bittelille mannslingen i Helge Segrovs bilde skulle få dem til å tenke på annet enn det guddommelige skaperverket, har de muligens et problem. Det er i så fall et problem de deler også med mannlige medlemmer i norske menigheter, noe tildragelsene i Rogaland i høst, er et sørgelig bevis på.

Seksualangsten i kristne miljøer synes ingen ende å ta. Kanskje er det på tide at konfirmasjonsundervisningen i Den norske Kirken også gjør seksualundervisning obligatorisk, slik at kristenfolket lærer seg å leve med sine tvangstanker, uten å la dem gå ut over andre.

MEN JEG ER ENIG i husstyrerens bønn: Det må kunne gå an å gå i kirken uten at du må tenke på sex. Skulle du imidlertid likevel ikke greie å styre unna tvangstankene, får du heller tenke på det innenfor ekteskapets trygge rammer. Det må det vel være tilgivelse for - selv om det skjer midt i kirketiden.

SEX: Her er Helge Selgrovs bilde som har fått kvinner på Sandane til å tenke sex.