Både på forsommeren og ettersommeren legger Fjord Line opp til fire seilinger, mot tre i dag. Hver søndag, tirsdag, torsdag og fredag legger MS «Bergen» fra Skolten med kurs sørover. Første tur i det utvidete seilingsprogrammet starter 17. mai og seilingen varer til 20. juni.

Den 16. august starter programmet opp igjen etter sommersesongen med siste tur 12. september.

Informasjonssjef i Fjord Line, Atle Kvamme, peker på at det blir økt kapasitet i sommersesongen også med MS «Jupiter» i Newcastle-ruten.

Sommerseilingene starter alt 9. mai og varer til 20. september. Det betyr 10 dagers utvidet sommerprogram med tre seilinger pr. uke.

Til Danmark opprettholdes aktivitetsløsningene for barnefamilier i tillegg til det nye produktet «Øyhopping i Danmark».

For å få frigjort kapasiteten på MS «Bergen» og MS «Jupiter» har Fjord Line også i denne sommersesongen leiet inn et roll-on/roll-off-skip for godstransporten, i tillegg til sin egen MS «Lygra».

Kvamme kan også glede bergenserne med at både MS «Bergen» og MS «Jupiter» vil bruke en lettere oljekvalitet, slik at havnene skal slippe den tjukke svarte tungoljerøyken.

MS «BERGEN»: Både på forsommeren og ettersommeren skal MS «Bergen» gå fire ganger ukentlig til Hanstholm i Danmark.